اندازه‌ گیری دبی سیالات با استفاده از اوریفیس پلیت

مقدمه

اوریفیس پلیت یکی از رایج‌ ترین تجهیزات برای اندازه‌ گیری دبی سیالات در خطوط لوله است. این تجهیز ساده و ارزان قیمت، با ایجاد افت فشار در سیال، دبی آن را محاسبه می‌ کند.

اصول کار اوریفیس پلیت

اوریفیس پلیت یک صفحه فلزی با یک سوراخ در مرکز آن است که در داخل خط لوله نصب می‌ شود. عبور سیال از این سوراخ، باعث ایجاد افت فشار می‌ شود.

این افت فشار با دبی سیال رابطه مستقیم دارد. با اندازه‌ گیری افت فشار و استفاده از معادلات مربوطه، می‌ توان دبی سیال را محاسبه کرد.

اندازه‌ گیری دبی سیالات با استفاده از اوریفیس پلیت

مزایای استفاده از اوریفیس پلیت

 • سادگی و ارزان قیمت بودن: اوریفیس پلیت یک تجهیز ساده و ارزان قیمت است که به راحتی نصب و نگهداری می‌ شود.
 • محدوده وسیع دبی: اوریفیس پلیت می‌ تواند برای اندازه‌ گیری دبی سیالات در محدوده وسیعی از دبی مورد استفاده قرار گیرد.
 • قابلیت استفاده برای سیالات مختلف: اوریفیس پلیت می‌ تواند برای اندازه‌ گیری دبی انواع سیالات از جمله مایعات، گازها و بخارات استفاده شود.

معایب استفاده از اوریفیس پلیت

 • افت فشار زیاد: اوریفیس پلیت می‌تواند باعث ایجاد افت فشار زیادی در خط لوله شود.
 • حساسیت به ذرات معلق: اوریفیس پلیت به ذرات معلق در سیال حساس است و می‌ تواند دقت اندازه‌ گیری را تحت تاثیر قرار دهد.
 • نیاز به تجهیزات جانبی: برای اندازه‌ گیری دقیق دبی با اوریفیس پلیت، به تجهیزاتی مانند ترانسمیتر فشار و دبی‌ سنج نیاز است.

نکات مهم در انتخاب و نصب اوریفیس پلیت

 • انتخاب اوریفیس پلیت با سایز مناسب: اوریفیس پلیت باید با توجه به دبی سیال، نوع سیال، فشار و دمای سیال، دقت مورد نیاز و محدودیت‌ های فضایی انتخاب شود.
 • نصب صحیح اوریفیس پلیت: اوریفیس پلیت باید به طور صحیح در خط لوله نصب شود تا دقت اندازه‌ گیری دبی تضمین شود.

کاربردهای اوریفیس پلیت

 • صنعت نفت و گاز: برای اندازه‌ گیری دبی نفت، گاز و فرآورده‌ های نفتی در خطوط لوله انتقال و پالایشگاه‌ ها
 • صنعت آب و فاضلاب: برای اندازه‌ گیری دبی آب در خطوط لوله انتقال و تصفیه‌ خانه‌ ها
 • صنعت برق: برای اندازه‌ گیری دبی بخار در نیروگاه‌ ها
 • صنعت شیمیایی: برای اندازه‌ گیری دبی مواد شیمیایی در خطوط لوله تولید و فرآیند
 • صنعت داروسازی: برای اندازه‌ گیری دبی مواد دارویی در خطوط لوله تولید
 • صنعت غذایی: برای اندازه‌ گیری دبی مواد غذایی در خطوط لوله تولید و فرآوری

اوریفیس پلیت

جمع‌ بندی

اوریفیس پلیت یک تجهیز ساده و ارزان قیمت برای اندازه‌ گیری دبی سیالات در خطوط لوله است. این تجهیز با وجود برخی معایب، به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌ توانید با متخصصان ما در شرکت آدرین صنعت ابزار دقیق پارس تماس بگیرید.

شماره تماس: 09308137404

سوالات متداول

چگونه می‌ توان از اوریفیس پلیت برای اندازه‌ گیری دبی سیالات استفاده کرد؟

برای اندازه‌ گیری دبی سیالات با استفاده از اوریفیس پلیت، مراحل زیر باید انجام شود:

 • انتخاب اوریفیس پلیت با سایز مناسب: اوریفیس پلیت باید با توجه به دبی سیال، نوع سیال، فشار و دمای سیال، دقت مورد نیاز و محدودیت‌ های فضایی انتخاب شود.
 • نصب صحیح اوریفیس پلیت: اوریفیس پلیت باید به طور صحیح در خط لوله نصب شود تا دقت اندازه‌ گیری دبی تضمین شود.
 • اندازه‌ گیری افت فشار: افت فشار سیال عبوری از اوریفیس پلیت باید با استفاده از ترانسمیتر فشار اندازه‌ گیری شود.
 • محاسبه دبی: با استفاده از معادلات مربوطه و با دانستن افت فشار، دبی سیال را می‌ توان محاسبه کرد.

چه عواملی می‌ توانند بر دقت اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت تاثیر بگذارند؟

 • انتخاب صحیح اوریفیس پلیت: انتخاب اوریفیس پلیت با سایز مناسب و با توجه به شرایط سیال و خط لوله، از مهم‌ ترین عوامل برای دقت اندازه‌ گیری دبی است.
 • نصب صحیح اوریفیس پلیت: نصب صحیح اوریفیس پلیت در خط لوله و رعایت نکات مربوط به آن، از دیگر عوامل مهم برای دقت اندازه‌ گیری دبی است.
 • اندازه‌ گیری دقیق افت فشار: اندازه‌ گیری دقیق افت فشار سیال عبوری از اوریفیس پلیت، برای محاسبه صحیح دبی ضروری است.
 • شرایط سیال: شرایط سیال مانند ویسکوزیته، دما و فشار می‌ توانند بر دقت اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت تاثیر بگذارند.

چه تجهیزاتی برای اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت مورد نیاز است؟

 • اوریفیس پلیت: با سایز مناسب و با توجه به شرایط سیال و خط لوله
 • ترانسمیتر فشار: برای اندازه‌ گیری افت فشار سیال عبوری از اوریفیس پلیت
 • دبی‌ سنج: برای نمایش دبی سیال
 • تجهیزات جانبی: مانند شیرها، لوله‌ ها و اتصالات

چه مزایایی برای استفاده از اوریفیس پلیت در اندازه‌ گیری دبی سیالات وجود دارد؟

 • سادگی و ارزان قیمت بودن: اوریفیس پلیت یک تجهیز ساده و ارزان قیمت است که به راحتی نصب و نگهداری می‌ شود.
 • محدوده وسیع دبی: اوریفیس پلیت می‌ تواند برای اندازه‌ گیری دبی سیالات در محدوده وسیعی از دبی مورد استفاده قرار گیرد.
 • قابلیت استفاده برای سیالات مختلف: اوریفیس پلیت می‌ تواند برای اندازه‌ گیری دبی انواع سیالات از جمله مایعات، گازها و بخارات استفاده شود.