• تهران خیابان سهروردی شمالی، کوچه فیروزه، پلاک ۲۱ طبقه دوم واحد ۴

کنترل سطح اختلاف فشاری بویلر پتروشیمی