• تهران خیابان سهروردی شمالی، کوچه فیروزه، پلاک ۲۱ طبقه دوم واحد ۴

پروژه سیستم آنلایزر کنداکتیویته بویلر پتروشیمی