• ,NO.12plate,NO.6 Alley ,arabali st,khoramshahr st, North Suhrawardi st , Tehran,

کالیبراسیون و صدور گواهی

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق یکی از مواردی بوده که در ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی باید به آن توجه کرد . معمولا تجهیزات پس از یک مدت کار کردن در اندازه گیری دچار خطا میشوند که برای عملکرد صحیح پروسه و سیستم باید دقت لازم برای اندازه گیری داشته باشند .

شرکت مهندسی آدرین صنعت ابزار دقیق پارس با بهره گیری از پرسنل مجرب ، خدمات کالیبراسیون را در گستره وسیعی از تجهیزات اندازه گیری
آزمایشگاهی و صنعتی در ارتباط با کمیت های فشار ، دما ، فلو و سطح را پوشش میدهد .

 

آزمایشگاه دما آدرین صنعت ابزار دقیق پارس قابلیت کالیبراسیون تجهیزات دما به شرح زیر را داراست

 • کالیبراسیون ترموکوپل
 • کالیبراسیون سوییچ دما
 • کالیبراسیون ترمومتر عقربه ای
 • کالیبراسیون ترانسمیتر دما

 

آزمایشگاه دما آدرین صنعت ابزار دقیق پارس قابلیت کالیبراسیون تجهیزات فشار به شرح زیر را داراست

 • کالیبراسیون گیج های فشار
 • کالیبراسیون ترانسمیتر فشار
 • کالیبراسیون سوییچ فشار
 • کالیبراسیون شیرآلات صنتعی و انجام تست نشتی

 

آزمایشگاه دما آدرین صنعت ابزار دقیق پارس قابلیت کالیبراسیون تجهیزات فلو به شرح زیر را داراست

 • کالیبراسیون فلومترهای ورتکس
 • کالیبراسیون فلومتر های کوریولیس
 • کالیبراسیون فلومتر های آلتراسونیک
 • کالیبراسیون فلومتر های تفاضلی

 

آزمایش سطح سنج ها نیز با حضور کارشناس در محل نصب تجهیز ، انجام می گردد.

 

کالیبره تجهیزات در محل سایت کارفرما