کالیبراسیون اوریفیس پلیت: راهنمای جامع

کالیبراسیون اوریفیس پلیت

کالیبراسیون اوریفیس پلیت، فرآیندی برای اطمینان از صحت و دقت اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت است. این فرآیند شامل مقایسه دبی اندازه‌ گیری شده توسط اوریفیس پلیت با دبی مرجع است.

در صورت وجود اختلاف بین دبی اندازه‌ گیری شده و دبی مرجع، باید ضریب کالیبراسیون اوریفیس پلیت اصلاح شود.

کالیبراسیون اوریفیس پلیت: راهنمای جامع

اهمیت کالیبراسیون اوریفیس پلیت

 • دقت اندازه‌ گیری دبی: کالیبراسیون اوریفیس پلیت تضمین می‌ کند که دبی سیال با دقت بالایی اندازه‌ گیری می‌ شود.
 • بهبود عملکرد سیستم: کالیبراسیون اوریفیس پلیت به بهبود عملکرد سیستم‌ های اندازه‌ گیری دبی و کنترل فرآیند کمک می‌ کند.
 • کاهش هزینه‌ ها: کالیبراسیون اوریفیس پلیت می‌ تواند به کاهش هزینه‌ های ناشی از نشت سیال و اندازه‌ گیری نادرست دبی کمک کند.

روش‌ های کالیبراسیون اوریفیس پلیت

 • روش gravimetric: در این روش، دبی سیال به طور مستقیم با استفاده از ترازو اندازه‌ گیری می‌ شود.
 • روش volumetric: در این روش، دبی سیال با استفاده از یک مخزن و یک تایمر اندازه‌ گیری می‌ شود.
 • روش in situ: در این روش، دبی سیال بدون نیاز به جدا کردن اوریفیس پلیت از خط لوله اندازه‌ گیری می‌ شود.

فاکتورهای مؤثر در کالیبراسیون اوریفیس پلیت

 • نوع سیال: نوع سیال عبوری از اوریفیس پلیت بر دقت اندازه‌ گیری دبی تاثیر می‌ گذارد.
 • دبی سیال: دبی سیال عبوری از اوریفیس پلیت باید در محدوده قابل اندازه‌ گیری توسط اوریفیس پلیت باشد.
 • فشار و دمای سیال: فشار و دمای سیال عبوری از اوریفیس پلیت باید در نظر گرفته شود.
 • ضخامت لبه اوریفیس: ضخامت لبه اوریفیس پلیت بر دقت اندازه‌ گیری دبی تاثیر می‌ گذارد.
 • نصب اوریفیس پلیت: نصب صحیح اوریفیس پلیت در خط لوله ضروری است.

کالیبراسیون اوریفیس پلیت

نکات مهم در کالیبراسیون اوریفیس پلیت

 • کالیبراسیون اوریفیس پلیت باید به طور دوره‌ای انجام شود.
 • کالیبراسیون اوریفیس پلیت باید توسط افراد متخصص و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.
 • قبل از انجام کالیبراسیون اوریفیس پلیت، باید خط لوله به طور کامل تمیز شود.
 • پس از انجام کالیبراسیون اوریفیس پلیت، باید نتایج آن ثبت و نگهداری شود.

جمع‌ بندی

کالیبراسیون اوریفیس پلیت یک فرآیند مهم برای اطمینان از صحت و دقت اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت است. کالیبراسیون اوریفیس پلیت باید به طور دوره‌ای و توسط افراد متخصص انجام شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌ت وانید با متخصصان ما در شرکت آدرین صنعت ابزار دقیق پارس تماس بگیرید.

شماره تماس: 09308137404

سوالات متداول

چرا کالیبراسیون اوریفیس پلیت ضروری است؟

کالیبراسیون اوریفیس پلیت برای اطمینان از صحت و دقت اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت ضروری است. با گذشت زمان، عوامل مختلفی مانند فرسایش، خوردگی و رسوب می‌ توانند بر دقت اوریفیس پلیت تاثیر بگذارند. کالیبراسیون اوریفیس پلیت تضمین می‌ کند که دبی سیال با دقت بالایی اندازه‌ گیری می‌ شود.

چه زمانی باید اوریفیس پلیت را کالیبره کرد؟

 • به طور دوره‌ای: اوریفیس پلیت باید به طور دوره‌ای، به عنوان مثال هر سال یا هر شش ماه یکبار، کالیبره شود.
 • پس از تعمیرات: اگر اوریفیس پلیت تعمیر شده باشد، باید پس از تعمیرات کالیبره شود.
 • در صورت تغییر شرایط سیال: اگر شرایط سیال عبوری از اوریفیس پلیت تغییر کند، باید اوریفیس پلیت کالیبره شود.
 • در صورت مشاهده ناهنجاری در اندازه‌ گیری دبی: اگر در اندازه‌ گیری دبی با اوریفیس پلیت ناهنجاری مشاهده شود، باید اوریفیس پلیت کالیبره شود.

چه کسی باید اوریفیس پلیت را کالیبره کند؟

کالیبراسیون اوریفیس پلیت باید توسط افراد متخصص و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.

مراحل کالیبراسیون اوریفیس پلیت چیست؟

مراحل کالیبراسیون اوریفیس پلیت به روش کالیبراسیون مورد استفاده بستگی دارد. به طور کلی، مراحل کالیبراسیون اوریفیس پلیت شامل موارد زیر است:

 • آماده سازی: تمیز کردن خط لوله، بررسی اوریفیس پلیت و نصب تجهیزات کالیبراسیون
 • انجام کالیبراسیون: عبور سیال با دبی مرجع از اوریفیس پلیت و ثبت داده‌ ها
 • تجزیه و تحلیل داده‌ ها: محاسبه ضریب کالیبراسیون اوریفیس پلیت
 • مستندسازی: ثبت نتایج کالیبراسیون

چه تجهیزاتی برای کالیبراسیون اوریفیس پلیت مورد نیاز است؟

تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون اوریفیس پلیت به روش کالیبراسیون مورد استفاده بستگی دارد. به طور کلی، تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون اوریفیس پلیت شامل موارد زیر است:

 • فلومتر مرجع: برای اندازه‌ گیری دبی مرجع
 • ترانسمیتر فشار: برای اندازه‌ گیری فشار سیال
 • ثبت کننده داده: برای ثبت داده‌ ها
 • نرم افزار کالیبراسیون: برای محاسبه ضریب کالیبراسیون اوریفیس پلیت

هزینه کالیبراسیون اوریفیس پلیت چقدر است؟

هزینه کالیبراسیون اوریفیس پلیت به عوامل مختلفی مانند روش کالیبراسیون، تجهیزات مورد نیاز و تخصص فردی که کالیبراسیون را انجام می‌ دهد بستگی دارد.