آشنایی با آنالایزر کنداکتیویتی

آنالایزر کنداکتیویتی چیست؟

آنالایزر کنداکتیویتی یکی از ابزارهای مهم در آزمایشگاه‌ های شیمیایی و علوم مرتبط است.

این دستگاه بر اساس اصل کنداکتانس (معکوس مقاومت الکتریکی) عمل می‌ کند و به اندازه‌ گیری توانایی یک محلول در انتقال جریان الکتریکی می‌ پردازد.

این دستگاه به عنوان یک ابزار حیاتی در تحلیل مواد مختلف و کنترل کیفیت محصولات شیمیایی، دارویی، و غذایی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

آشنایی با اجزای آنالایزر کنداکتیویتی

آنالایزر کنداکتیویتی از چندین قسمت اصلی تشکیل شده است:

 • الکترودها: دو الکترود به عنوان قسمت‌ های حیاتی آنالایزر کنداکتیویتی عمل می‌ کنند. یک الکترود معمولاً به عنوان الکترود مرجع (رفرنس) شناخته می‌ شود، و دیگری به عنوان الکترود کاری. اختلاف ولتاژ بین این دو الکترود باعث جریان الکتریکی در محلول می‌ شود.
 • سلول کنداکتیو: سلول کنداکتیو یک محیطی است که محلول نمونه در آن قرار می‌ گیرد. این سلول به عنوان واسطه بین الکترودها عمل می‌ کند.
 • سیستم الکترونیکی: این سیستم مسئول اندازه‌ گیری جریان الکتریکی بین الکترودها و تبدیل آن به مقدار کنداکتیویتی می‌ باشد.

آشنایی با آنالایزر کنداکتیویتی

آشنایی با کاربردهای آنالایزر کنداکتیویتی

آنالایزر کنداکتیویتی در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌ گیرد:

 • کنترل کیفیت آب: از آن برای اندازه‌ گیری کنداکتیویتی آب‌ ها به منظور ارزیابی کیفیت آن ها و تعیین میزان نمک و مواد معلق استفاده می‌ شود.
 • تحلیل محلول‌ های شیمیایی: آنالیزر کنداکتیویتی برای تعیین مقادیر غلظت مواد مختلف در محلول‌ های شیمیایی مانند یون‌ ها، مواد معدنی و مواد آلی استفاده می‌ شود.
 • کنترل کیفیت صنایع غذایی: در صنایع غذایی، این دستگاه برای اندازه‌ گیری مقادیر نمک و مواد معدنی در محصولات مانند آب معدنی و نوشیدنی‌ ها استفاده می‌ شود.
 • کنترل کیفیت داروها: در صنعت داروسازی، آنالایزر کنداکتیویتی برای تعیین میزان مواد معدنی و نمک‌ ها در داروها و محصولات دارویی استفاده می‌ شود.

فرآیند کار آنالایزر کنداکتیویتی

فرآیند کار آنالایزر کنداکتیویتی به صورت زیر است:

 • نمونه مورد آزمایش در سلول کنداکتیو قرار می‌ گیرد.
 • دو الکترود (الکترود کاری و الکترود رفرنس) در محلول فرو غرق می‌ شوند و یک ولتاژ مشخص بین آن ها اعمال می‌ شود.
 • مقدار جریان الکتریکی بین این دو الکترود اندازه‌ گیری می‌ شود.
 • بر اساس اصول الکتروشیمیایی، کنداکتیویتی محلول محاسبه می‌ شود.
 • مقدار کنداکتیویتی به واحد‌های معمولی (مثلاً سیمنز بر متر یا µS/cm) تبدیل می‌ شود.
 • نتایج تجزیه و تحلیل به کاربر ارائه می‌ شود.

نتیجه‌ گیری

آنالایزر کنداکتیویتی یک ابزار مهم در علوم شیمیایی و کنترل کیفیت است.

این دستگاه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای اندازه‌ گیری کنداکتیویتی محلول‌ ها در مختلف حوزه‌ ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

اطلاعات به دست آمده از این دستگاه در تحلیل مواد، کنترل کیفیت، و تحقیقات علمی بسیار ارزشمند و حیاتی هستند.

با آدرین صنعت ابزار دقیق پارس، اعتماد و کیفیت را در تامین بهترین تجهیزات صنعتی تجربه کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره‌ های موجود در سایت تماس بگیرید.

سوالات متداول

 • آنالایزر کنداکتیویتی چیست؟آنالایزر کنداکتیویتی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای اندازه‌ گیری کنداکتیویتی یک محلول و تحلیل مقادیر مواد مختلف در آن محلول استفاده می‌ شود.
 • آنالایزر کنداکتیویتی چگونه کار می‌ کند؟آنالایزر کنداکتیویتی با قرار دادن نمونه مورد آزمایش در سلول کنداکتیو و اعمال ولتاژ بین دو الکترود، جریان الکتریکی را اندازه‌ گیری می‌ کند. سپس با استفاده از اصول الکتروشیمیایی، کنداکتیویتی محلول محاسبه می‌ شود.
 • کاربردهای آنالایزر کنداکتیویتی چیست؟کاربردهای آنالایزر کنداکتیویتی شامل کنترل کیفیت آب، تحلیل مواد شیمیایی، کنترل کیفیت صنایع غذایی و داروسازی می‌ شود.
 • چرا اندازه‌ گیری کنداکتیویتی مهم است؟اندازه‌ گیری کنداکتیویتی مهم است زیرا به ما اطلاعاتی در مورد محلول‌ ها و مواد شیمیایی در آن ها ارائه می‌ دهد. این اطلاعات می‌ توانند در تحلیل و کنترل کیفیت محصولات و فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند.
 • چگونه مقادیر کنداکتیویتی اندازه‌ گیری شده تفسیر می‌ شوند؟مقادیر کنداکتیویتی به واحد‌های معمولی مانند سیمنز بر متر یا µS/cm تبدیل می‌ شوند. ارزش اندازه‌ گیری شده معمولاً با استفاده از منابع مرجع و استانداردهای مشخصی تفسیر می‌ شود.
 • چه تفاوتی بین آنالایزر کنداکتیویتی و آنالایزر مقاومت الکتریکی وجود دارد؟آنالایزر کنداکتیویتی مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری نمی‌ کند، بلکه کنداکتیویتی را اندازه‌ گیری می‌ کند که به عکس مقاومت الکتریکی (راکتانس) معادل است.
 • آیا نیاز به کالیبراسیون آنالایزر کنداکتیویتی داریم؟بله، آنالایزر کنداکتیویتی باید دوره‌ای کالیبره شود تا دقت اندازه‌ گیری حفظ شود. این به ارائه مقادیر درست و قابل اعتماد کنداکتیویتی کمک می‌ کند.
 • آیا آنالایزر کنداکتیویتی قابلیت اندازه‌ گیری تغییرات زمانی دارد؟بله، آنالایزر کنداکتیویتی معمولاً قادر به اندازه‌ گیری تغییرات کنداکتیویتی در طول زمان است که در تحلیل فرآیندهای پویا و مانیتورینگ محلول‌ ها بسیار مفید است.